Édesanyánk nyolcvan éves (’17.I.15.)

Tulajdonképpen az évforduló ünneplése leképezte a mi családunk gyakorlatát, ami nem követi a római jog család fogalmát. Mert, ugye volt egy nyolcvanadik születésnapi ebéd Pécsett (na, jó: Nagyárpádon), és egy vacsora Pápán. Az elsőre az ünnepelt agnát rokonai lettek meghívva, míg a másodikra a cognat rokonság.

   Család: egyazon pater familias hatalma alatt álló személyek összessége. (Na, ilyen nincsen, e szempontból a két ünneplés két egykori család leszámazottjainak összegyűlése. Ideértendők a legtávolabbi rokonság, a nemzetség tagjai (gentiles, akiknek ősei közös patria potestas alatt álltak.)

  • Rokonok (agnatio): azok a személyek, akik azonos pater familias hatalma alatt  állnának, ha a közös pater familias, a dolgos és italos SCHAFFER Mihály asztalosmester még élne.GAIUS szerint „agnát rokonok azok, akiket férfiak által közvetített rokonság fűz egybe, vagyis az azonos apától származó vérrokonok
  • Vérrokonság (cognatio): a rokonság természetes fogalma.Kognát rokonok azok,
  1. akik közül az egyik a másiktól közvetlenül (szülő és gyermek) vagy közvetve (nagyszülő, unoka) egyenes ágon származott = egyenes ági rokonok (felmenők-ascendentes és lemenők-descendentes;
  2. akik egy közös őstől származtak (testvérek) = oldalági rokonok, ezen belül is
  • közös apától és anyától származnak=teljes testvérek (germani),

A rokonság fokát a nemzés határozta meg, pl. nagyapa és unoka egymás II. fokú egyenes ági rokonai. A sógorság: amilyen fokban kognát rokona valaki az egyik házastársnak, ugyanolyan fokban sógora a másik házastársnak, pl. az anyós vejének I. fokú egyenes ági sógora.

Tehát: a nagyárpádi ünnepelők az első fokú és egyenes ági rokonságon keresztül összekapcsolódó SCHAFFER-leszármazottak. Meg ‘a’ Zengő.

A pápai ünnepelő társaság, a Hatvani ág, azaz dédapánk HOLCSEK Ferenc és menye, STOJCSICS Gizella nagyanyánk leszármazottaiból válogatódott. Dédapánk neve meg voltaképen KATONÁÉK (Erzzsi és Laci) miatt került ide.