Életminőség

Ez meg egy közalapítvány. Prof. DR. WÉBER György kezdeményezésére alakult, és a pécsudvardi képviselő testület alapította, végtag-amputáció utáni betegek életminőségét javító kezdeményezésként. Professzor Úrék csodálatos dolgokat csinálnak: elektromos végtagjaik  mozognak… részben az amputált személy akaratának engedelmeskedve… stb.

Az „ÉLETMINŐSÉG – Amputáció Után Közhasznú Közalapítvány“ nyilvántartásba vételét a Baranya Megyei Bíróság 2006. augusztus 18. napján kelt és 2006. szeptember 13. napjával jogerőre emelkedett Pk. 60.090/2006/6. számú végzésével elrendelte. A közalapítvány ezóta működik. A közalapítvány nyilvántartási száma: 1566. Típusa: nyílt közalapítvány, jogállása közhasznú szervezet, közhasznúság fokozata: közhasznú.

A közalapítvány székhelye H-7762 Pécsudvard, Polgármesteri Hivatal (Felszabadulás utca 47.)

Az alapító a Pécsudvardi Önkormányzat, polgármester ZSDRÁL Artúr.

Adószáma: 15334644-1-2

Törzsszáma: 334648

A közalapítvány célja, hogy az amputált végtagú, és ezáltal hátrányos helyzetű betegek korszerű művégtaggal való gyógyítását és rehabilitációját folyamatosan biztosítsa.

A közalapítvány fent megjelölt célja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló, 2011. évi CLXXV. törvény (Civil Tv.) 2014. március 15. napján hatályos 2.2. § 19. és 20. pont rendelkezései alapján

„19. közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit a feladat címzettje közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is;

20. közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez;”

A közalapítvány az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 35. § (1) bek. és (2) bek. e), valamint a 88. § (1) bek. és (2) bek. bd) pontjai valamint különösen 101., 101/A., 101/B. és 101/C.§§ (orvostechnikai eszközellátás) által meghatározott gyógyító rehabilitációs közfeladat ellátását biztosítja és ehhez kapcsolódóan tudományos ismeretterjesztéssel és ismeretátadással foglalkozik.

A fenti jogszabályhelyen belül a közalapítvány kizárólag gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet kíván támogatni, amely a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenység.

A fenti közhasznú közfeladatokon belül a közalapítvány támogatni, szervezni és segíteni kívánja az alábbiakat.

A közalapítvány támogatni kívánja a több, mint egy évtizede kidolgozott és immáron világszerte alkalmazott, közvetlenül a combcsonthoz rögzített művégtag befogadására alkalmas titánium tartozékok beszerzését, műtéti beültetését, a műtét után rehabilitációt és a szükséges modern művégtaggal való ellátást. Ennek érdekében és ehhez kapcsolódóan ismeretátadást szervez, tudományos ismeretterjesztést valamint oktatás-kutatást végez.

A közalapítvány – a kuratóriumi tagokra illetve a felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó jogszabályi korlátozásokon kívül – senkit nem zár ki a közhasznú szolgáltatásaiból részesülni jogosultak köréből.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.