SZAKKOLLÉGIUM

Meghívó

a

PTE TTK SZENTÁGOTHAI JÁNOS

PROTESTÁNS SZAKKOLLÉGIUM

a továbbiakban itt: a Szakkollégium

2014. évi rendes, tisztújító Közgyűlésére

amelyet

2014. június 17. napján (kedden) 11:00 órakor

a BTK-TTK Kari Tanács Teremben tartunk

illetve – határozatképtelen Közgyűlés esetén – ugyanott megtartandó

Pótközgyűlésére

2014. június 17. napján (kedden) 13:00 órakor

 

NAPIREND ELŐTT:

1.) Az elnök megnyitója (Az elnök és a társelnök leköszönője)

NAPIRENDI PONTOK:

I. Adminisztratív ügyek:

2.) A Szervező titkár beszámolója a 2013/14-es tanév mukájáról

3.) A Vezető senior beszámolója a tagok tudományos tevékenységének felmérésének eredményéről

4.) A Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzat negyedik, egységes szerkezetbe foglalt módosításainak elfogadása

5.) Döntés a Szakkollégiumi Közösségi tér elnevezéséről

II. Személyi ügyek:

6.) Alapító elnök és alapító társelnök cím adományozása (Titkos szavazás)

7.) Szakkollégiumi Igazgató megválasztása öt év időtartamra (Titkos szavazás)

NAPIREND UTÁN:

8.) Egyebek

(Átvonulás a HALASY Olivér közösségi tér névadó ünnepségére)

 

A Közgyűlés – melyet a szakkollégiumi tagok összessége alkot – a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának 3.§ (4) szerint az elnökkel, társelnökkel egyeztetve bármelyik tisztségviselő összehívhatja, a 3.§ (1) rendelkezése szerint a Szakkollégium legfőbb döntéshozó szerve.

Ugyanezen szabályzat 3.§ (2) és (3) szerint a Közgyűlés ülései nyilvánosak, és félévente legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlés helyéről, időpontjáról és napirendi pontjairól legalább öt nappal előbb a tagokat E-mail-ben vagy postán értesíteni kell.

4.§ (1) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok egyszerű többsége (rendes tagok 50 százaléka +1 fő) jelen van.

(2) A Közgyűlés meghirdetésével egy időben ki lehet tűzni a pótközgyűlés időpontját, legkorábban a rendes közgyűlés után két órával.

(3) A Pótközgyűlésen csak az eredeti Közgyűlés napirendi pontjai tárgyalhatók, és a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

5.§ (1) A Közgyűlést az elnök vagy a társelnök vezeti le, 30 napon túli akadályoztatásuk esetén bármelyik tisztségviselő.

(2) Az ülésről a titkár jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv hitelesítésére az ülés elején két tagot kell kijelölni.Az elkészített jegyzőkönyvet és az ülésen hozott határozatokat a Közgyűlés után öt napon belül E-mailben el kell küldeni a tagoknak.

(3) A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza meg. Személyi kérdésekben titkos szavazás tartandó. A szavazatokat a titkár számolja meg.

(4) Minősített többség szükséges

b) a jelenlévő tagok kétharmadának támogatása a szervezeti és működési szabályzat

elfogadásához, módosításához.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.