KÖZLÖNY

A PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégiumának 2014. évi tisztújító Pótközgyűlésén, amelyet a 2014. június 17. napján (kedden) a határozatképtelenség miatt elmaradt 11:00 órás Közgyűlés után 13:00 órakor a BTK-TTK Kari Tanács Teremben tartottunk

az alábbi döntések születtek:

2.) A Szervező titkár beszámolója a 2013/14-es tanév munkájáról

Elfogadva nyílt szavazással: 25 igen, 0 nem, tartózkodás nélkül

 

3.) A Vezető senior beszámolója a tagok tudományos tevékenységének felmérésének eredményéről

Elfogadva nyílt szavazással: 26 igen, 0 nem, tartózkodás nélkül 

4.) A Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzat negyedik, egységes szerkezetbe foglalt módosításainak elfogadása

Elfogadva nyílt szavazással: 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodással

 

5.) Döntés a Szakkollégiumi Közösségi tér elnevezéséről

Elfogadva 26 igen, 0 nem, tartózkodás nélkül

6.) Alapító elnök és alapító társelnök cím adományozása (Titkos szavazás)

DR. GÁBRIEL Róbert alapító elnök, Elfogadva 26 igen, 0 nem, tartózkodás nélkül

DR. KOMLÓSI László Imre alapító társelnök, Elfogadva 26 igen, 0 nem, tartózkodás nélkül

 

7.) Szakkollégiumi Igazgató megválasztása öt év időtartamra (Titkos szavazás)

Dr. HATVANI Zsolt Ákos 2014 július 1. napjától 2019. június 30. napjáig: 23 igen, 0 nem, tartózkodás nélkül, 3 érvénytelen szavazat