Szuperkurzus

Oly sok várakozás után végre biztos információval állhatunk elő a PTE-TTK ITSH SAP Szuperkurzusról a 2014/15 tanévet illetően:

1. A Szuperkurzus az IT Services Hungary által támogatott 2 féléves órarenden kívüli szakkollégiumi képzés, félévente 15 oktatási héttel, heti 25 órában (hétfő-péntek 15.30-19.30 idősávban), amelyből 10 SAP modulok kezelése, 5 SAP ABAP programozás, és 10 német szaknyelv és SAP kezelése németül.

2. A Szuperkurzus helyszíne PTE-TTK E épület 220 labor. A laborban 25 gépre van telepítve SAP GUI 7.0 SAP-kliens, de ezen kívül saját laptoppal és telepített SAP-klienssel még további 10 embert tudunk leültetni.

3. A Szuperkurzusra hallgatói jogviszonnyal rendelkező és nem rendelkező személyek is jelentkezhetnek, akik legalább alsó-középszintű német és angol nyelvtudással, valamint MS Office felhasználói ismeretekkel rendelkeznek. Mivel az épület ezen része akadálymentesített, mozgássérült hallgatók fogadására is lehetőség van.

4. A Szuperkurzus tananyaga angol nyelvű elektronikus tananyag, amely az SAP R/6 TERP10 tanfolyam, SAP ABAP alapszintű programozás, és az SAP Solution Manager használatát tartalmazza. A modulok használatával és a programozással kapcsolatos tananyagrészek magyar nyelven kerülnek leadásra, majd ezek használatának gyakorlása a német szaknyelvi órán német nyelven történik.

5. A Szuperkurzus díja 150.000,-Ft/fő/félév, amelyet az IT Services Hungary teljes egészében kifizet azon résztvevők helyett, akik átmennek a tanfolyam elején lévő előszűrőn, és az ITSH tanulmányi szerződést köt velük.

a, Az előszűrő zárthelyi formájában SAP kezelésből és német szaknyelvi alapokból a tanfolyam 3. tanhetében kerül megrendezésre

b, Az előszűrő teljesítésének feltétele legalább 50%-os ponteredmény elérése, továbbá az eredmények rangsorában az 1.-30. helyre történő sorolódás, hogy a hallgató beférjen a tanulmányi szerződésesek 30 fős létszámkeretébe.

c, Az előszűrő sikertelensége esetén a hallgatót semmiféle további kötelezettség nem terheli.

6. A tanulmányi szerződés szerint a hallgató köteles:

a, A tanórák legalább 80%-án részt venni, az ezt meghaladó hiányzásra semmiféle igazolást nem fogadunk el, a részvételt minden tanítási napon névsorolvasással ellenőrizzük

b, A Szuperkurzus számonkérésében legalább 50%-os pont eredményt elérni (a pontszámok 50%-ban SAP, 50%-ban német szaknyelvi számonkérésekből állnak)

c, A Zárthelyi és csoportbeszámoló formában megrendezésre kerülő számonkéréseken részt venni, az oktató által kért feladatokat határidőre leadni

d, A Szuperkurzus végén az SAP Hungary-nél megrendezésre kerülő SAP TERP10 elektronikus tesztvizsgát sikeresen letenni. A vizsga évente kétszer kerül megrendezésre, dec 5 és máj 10 körüli időpontokban. Azon hallgatóknak, akik számára 2 féléves szuperkurzus túl hosszú (pl. nem tudják ilyen sokáig halasztani felsőoktatási tanulmányaikat), lehetőségük van előre tanulni, és a dec-6-án megrendezésre kerülő vizsgán megjelenni, máj 10 helyett.

7. A tanulmányi szerződés feltételeit teljesített hallgatót:

a, Az ITSH a tanfolyam végét követő 1 hónapon belül (vagy az ITSH igénye szerint előbb) behívhatja állásinterjúra, az elért ponteredménye, az oktatók által adott szöveges jellemzés, és a szakmai önéletrajzában megadott kvalifikációi alapján.

b, Sikeres állásinterjú és állás felajánlása esetén a hallgató köteles legalább 6 hónapot az ITSH-nál dolgozni

c, Azon hallgatók, akiket az ITSH a fent megadott időintervallumban nem hív be állásinterjúra, mentesülnek a 6 hónapos kötelezettség alól, és szabadon jelentkezhetnek más munkáltatók által meghirdetett állásokra.

8. A tanulmányi szerződés megszegésének számít, és a tanfolyam díjának az ITSH számára történő időarányos visszafizetésével jár:

a. A katalógus alapján az órák 20%-ánál többről hiányzás. Ebbe beleszámít az igazolt, előre lejelentett (pl. tantárgyi ütközés miatti) hiányzás is. Az igazolatlan hiányzások száma mindenképpen belekerül a résztvevő szöveges jellemzésébe.

b. A beadandó feladatok 33%-ánál többnek nem teljesítése határidőre. A határidőre le nem adott számonkérések száma mindenképpen bekerül a szöveges jellemzésbe.

c. Zárthelyi vagy házi feladat másolása, vagy másolásra átadása (akár tevőleges akár passzív módon)

d. A tanórák rendjének beszélgetéssel vagy más oda nem tartozó tevékenységgel megzavarása

e. Tanóra alatt laborgépen, laptopon, vagy bármely más mobil eszközön nem a tananyagot vagy az oktatás tárgyát képező szoftver használata (ez alól az óraközi szünetek természetesen kivételt képeznek)

f. Bármely kár vagy működési zavar szándékos okozása az SAP Mandantban vagy más hallgató SAP userével kapcsolatos objektumokban.

9. A Szuperkurzusra történő jelentkezés: a résztvevők regisztrációja kizárólag személyesen történhet, 2014.09.08 hétfőn 15.30-kor a PTE-TTK E220 laborban. Az oktatás 2014.09.09-én 15.30-kor indul ugyanott.

10. A Szuperkurzus eddigi statisztikái: a múlt félévben 40 jelentkezőből 26 fő teljesítette az előszűrőt, akikből 9 főt vett fel a tanfolyam végén az ITSH. Ez a tanfolyam azonban még nem tartalmazott német szaknyelvi oktatást. Így várható, hogy a mostani 30 fős létszámkeretből megfelelő SAP és német tudás esetén akár 20 főt is felvehetnek.