Beadandó – Addiktológia

Addiktológiai esettanulmány

Hatvani Zsolt PhD:

A négy testőr azaz mindenki a fedélzeten

Szereplők:A Társaság, azaz Négy Jó Barát, az egyszerűség kedvéért nicknéven említve.

Diplomák száma: négy. Képzettségek:

Buktár (43) – IT szakember, informatikus, rendszergazda és hardware-es

Dzsindzsi (42) – IT szakember, informatikus, rendszergazda és software-es

Madér (38) – intenzív terápiás (neki a munkájában van, hogy ‘piás’) szakápoló

Titkár (44) – jogász, egyetemi oktató

Anamnézis: A szereplők közel kettő évtizede fogyasztanak együtt (is) alkoholt.

További közös vonás, hogy a szereplők mind kitűnően főznek. Erre a tudásukra büszkék, e büszkeségük kinyilvánítása gyakoribb, mint – a szintén nem alaptalan – szakmai tudásukra való büszkeségük.

Végül tehát az addikciós struktúrájuk részben közös: az alkohol, a főzés, mint hobbi és a munkavégzés. A szereplők valamennyien dohányoznak, B és D napi egy dobozzal halad, M és T alkalmi, koca bagós, füstölésük szakmai gyakorlathoz kötődik.

Személyiségek és személyes kapcsolatok: A Társaság struktúrája komplementer személyiségjegyeken alapszik. D és T extrovertált, befogadó, új szakemberek felkutatásában aktív. B és M introvertált személyiségek, zárt életvitelűek, rendszerint panaszkodnak D-re és T-re akik hanyagolják őket (=értsd másokkal is isznak).

A házasságot kettőjük D és T próbálta – sikeresen váltak el, D (és egyben D feleségének) válóperes képviselője T volt. T magát képviselte a per során.

Jelenleg B és T élnek társpróbáló élettársi kapcsolatban. Mind a kettőjük élettársa munka-alkoholistának is mondható. D időnként próbálkozik heteroszexuális kapcsolatokkal, de ha döntésre kerül a sor, egyértelműen addikcióit választja.

A Testőrök politikai nézet harmonizációra nem törekednek, nem ez a közös platform. Van köztük kinyilvánított MSZP-s, FIDESZ-es, JOBBIK-os és ennél is jobbra tartó. Megjegyzem az addikció szintje és a politikai színezettség között még nem sikerült korrelációt felfednem.

Egyéb alkohol-tünet, hogy B jogosítványát jogerősen már három alkalommal vették el fél évnél hosszabb időtartamra, ebben Ő a szakember. A leghosszabb időtartamú élettársi kapcsolattal T dicsekedhet. B-nek és D-nek van kis, illetve nagy lánya.

Kivétel nélkül mind a négyüknek volt már addikciós pauzája, azaz 1-12 hónapig valamennyiük volt már tünetmentes. A csúcstartó D, akit a belgyógyász 12 egész hónapra eltiltott a szakma gyakorlásától, amit pár nap híján (1: május végén egy háromnapos kisiklás, majd december 21-től január 4-ig hirdetett egy return-party-t) sikeresen abszolvált.

Valamennyien nyilvántartják saját – és néha egymás – gamma GT szintét; ezzel mintegy tudatos addiktnak minősülnek, aminek részben indoka, hogy négyük közül kettő (M és D) és fél (T) az egészségügyben dolgozik (s a kollegialitásból kifolyóan egészségügyi kapcsolataikat is megosztják).

A tudatossághoz tartozik, hogy B és D rendelkeznek önellenőrzésre saját alkoholszondával, s mindannyian ismerik az interneten fellelhető alkoholszint-kalkulátorokat is.

Csoportkohéziós elemek: A Szereplők önálló, más által is meg-megismerhető kódrendszerrel érintkeznek. Magukat „szakember”-nek nevezik, de szakember az is, aki reggel 9-kor már/még támolyog az utcán, és szakember az is, aki eszméletlenre tudja inni magát. A szakember egyik differencia specifikája, hogy nem utasít el 100g vodkát vagy 1-2 dl junájkumot. Ez utóbbi például kifejezetten lehet előírás egyes közös programok megvalósításához, ilyenkor a policy szerint nem illik óvodást hozni. Alkoholt ritkán emlegetnek, mint kötelet az akasztott házában. Helyette időt töltenek a pohárba, anyatej-állomásra járnak, Edison-bárba (Edison utcában volt Pécsett régen a speciális detox állomás).

A Társaság, a csoport tagjai bizonyos előjogokat vindikálnak egymással szemben, pl. mobiljuk úgy van állítva, h éjjel-nappal egymás rendelkezésére állnak, vagy bármikor, bármilyen állapotban egymásra nyithatják (rúghatják) az ajtót. Egymás ágyát, ruhadarabjait rendszeresen használják, ebben semmi kivetnivalót nem találnak.

A communio incidens-szerű összetartásaikat – komolyan vett munkájuk miatt – megszervezik és tematizálják (Pl. pecázás, születésnap, bográcsozás, új barátok megismerése, meccsnézés, informatikai feladatok megoldása, stb.). Kiemelt időpontok, mint születésnapok, szüret, Vince-nap vagy éppen egy prágai (Ceske Budejovice-i megállóval és a szivárvány minden színe abszinttal), Villány-Siklósi (vörös illetve fehér bor – itt nem a hely közelsége számít, hiszen M és D Budapestről érkezik) vagy Amsterdam-i (jelöljem külön a tematikát?) kiruccanás májkarbantartás céljából, stb. várják a primer vagy szekunder beszámolókat, s ritkán csalatkoznak.

Az addikció-tudat a Társaságban kétségtelenül jelen van. A Szereplők egyértelműen munka és foglalkozás-addiktnak nyilatkozzák magukat. A csoport-kohézió rendkívül erős. Naponta váltanak kör–mail-eket, rendszerint pornográf tartalmú fotók (a heteroszexuális érdeklődés nyomelemeiként, megjegyzendő, hogy férfi-domináns, kiszolgáltatottsági elemekkel gazdagon), jellemzően idióta viccek, vagy külföldi szakemberek (nagy bequrasok) témakörben. A Testőrök bizonyos konkrét testőri feladatokat is ellátnak csoporton belül. Először is bármilyen ügyben falaznak egymásnak vagy alibit biztosítanak. Ezentúl a bajba jutott csoporttárs nagyban számíthat a többiek anyagi, kapcsolati tőkével vagy konkrét, tevőleges támogatására. Gyakori az együtt étkezés, vagy a testőrtárs kisegítése a véradóban, hol véradással, hol az anyagi nehézségek karitatív áthidalásával, hol az anyatejbevitel donatív szupportjával. Ezért aztán bármelyiküket kérdezik, a négy testőr legjobb és legmegbízhatóbb barátai között elsőként a másik hármat jelöli meg, azzal a kiegészítéssel, hogy „De, sajnos, mindegyik alkoholista.”

Az addikció tudatot jelentősen elhomályosítja, hogy a Testőrök szerint az alkoholfogyasztás férfidolog, maszkulin és pozitív konnotációval rendelkező jelenség. A Társaság tagjai le is nézik azokat, akik ezt a posztulátumot nem osztják velük.

Ebből kifolyóan az addikcióban jellemző bűntudati, flagelláns ciklus nem ismert a Társaságban, e jelenség kialakulását mind az összetartástudat, mint a pozitív ön- és csoportkép sikeresen gátolja.

Csoportos társaskapcsolatok: A Testőrökhöz komoly szatellit-hálózat kapcsolódik. A szatellit rendszerint szakember, vagy legalábbis toleráns a szakmai életmóddal – különben csak látogató lesz. A Társaság – a már utalás szinten említett – kondenzációs készségeken kívül egyéb csatlakozási elvárásokat sem szóban sem hallgatólagosan nem fogalmaz meg, de kiemelt helyet kapnak az IT szakemberek, a magasan kvalifikáltak, vagy a fermentáció valamelyik formájával foglalkozók. A hálózatépítésben T és D jeleskedik, ők több szatellit-hálózatot is üzemeltetnek.

A Társaság szatellitjei lehetnek időlegesen női alkoholisták, ilyenekkel D és M dicsekedhet, bár a pálmát kétségtelenül M örmény-izraelita szerelme vitte el, alighanem végleg, mert azt az alázást, hogy a nőszemély rendszeresen asztal alá itta a Társaságot, újabb nőstény cooptálásával már nem vállalta a Társaság. Ebben nem teljesen körvonalazható, hogy az addikció, mint férfias vonás sérelme, mennyire játszott szerepet.

A szatellitek fluktuációja jellemző, vannak a Társaságnál magasabb színvonalon teljesítő, a szakemberséget a szakmaiság elé soroló szatellitek, ezek lemorzsolódása jellemző. Végleges szatellit-leválás rendszerint temetéssel zárul, gyakori mortalitási okok a májbetegségek (kiemelten cirózis), gégevérzés, és a tüdőbetegségek (kiemelten -rák), esetleg megfagyás.

Behaviour: A Szereplők rendszeresen viselkednek abnormálisan, gyakori normaszegők, devianciáik gyakorlásához egymástól kapnak megerősítést és pozitív visszacsatolást. A Szereplők egymás történeteit gyűjtik, különböző szinteken ismételik, itt a sportelemek, a nemes versengés gyakran dominál (csúcskísérlet, csúcsbeállítás, új csúcs, stb.). A versenyszámok rugalmasak, gyakran változóak és a versenyzők személyi adottságaihoz alakíthatóak.

Az ismételt történetekhez tartozik azok verifikálása, csiszolgatása, rendezése és – végeredményben kanonizálása. A Társaság összejövetelein ezek a teljesítmények gyakran említésre, összevetésre kerülnek, az összejövetelek középső fázisában gyakran repetitív elemként térnek vissza.

Family history: A Testőrök testőr felmenői közül egyik sem ütötte/ütné meg a felvételi szintet. A szülők között egyetlen addikt, D apja található, aki egykori nagy szakember hírében áll, de jelenlegi élettársa keményen fogja. T és B apja is adott elő komolyabb mutatványokat, de életmód szerűen csak pár évig gyakorolta a szakmát. Munka-addikt hírében M és T apja áll(t). Távolabbi férfi felmenők között 1/3 és ½ közé tehető a szakemberek, azaz kitűnő ivók aránya, női alkoholizmusról nem esett említés. Kifejezetten addikció miatt váltak el T és D szülei, T 13 illetve D 17 éves korában.

Addikciós karrier: Valamennyien nagykorúság előtt (középiskolában) kezdték el a titrálást. A 80-as évek közös élményei, Diána (sósborszesz), Durbints Sógor (almabori), Éva vermut, és no name kannás áruk jelentették a belépőt a High Society-be. Valamennyien találkoztak fiatalon a még nem kiherélt Technokol-lal – amíg még Rapid volt – s később volt találkájuk a könnyű drogokkal, de mind hűségesen kitartottak a választott élettárs, az alkohol mellett.

Elvonási önálló kísérletei a Testőröknek mind voltak. Szervezett elvonáson T és B vett részt, M esetében a családja (itt most nem a testőrökre, hanem a vérbeli felmenőkre gondolok) most fontolgatja.

A szerben a variáció-hűség a jellemző, a Szereplők rendszerint rugalmatlanok a szerfélék használatában, aki pl. sörös, ritkán fogyaszt bort, bár gyorsítót (30% feletti hatóanyagú égetett szeszeket – az addikciós edzettség, azaz magasabb toleranciaküszöb miatt – valamennyien kényszerülnek használni.

A Testőrökre a kollegialitás mellett a távlatokban gondolkodás, a szűk napokra felkészülés is jellemző, ez részben készletezésben (D), nagy kiszerelésű ellátmány-beszerzésekben (B), vagy pince (T), vagy a lakásban kialakított bajvívótér (D) tervszerű kialakításában manifesztálódik. (M-éknek nagy szőlőbirtokuk van.)

Az addikciós karrier tipikus zsákutcája a hitelfelvétel és a leküzdhetetlen hitelspirálba kerülés a szer miatt. Ilyennel M és néha B szembesül, M közismert tarháló és képes az asztalon hagyott poharakat távozáskor gyorsan kiüríteni. Ez is, és az elfelejtett kölcsönök, az újabb kölcsönből fedezett tartozások nagyon kényelmetlen helyzeteket okoznak, amit a Társaság nagy toleranciával visel.

Egy gyakorlat: A szerre a Testőrök bizonyos rendszerességgel járnak, munkájuk és életmódjuk függvényében. Rendszerint péntek délután/est kezdődik a kiképzés, ami a „prolongált aznaposság” technológiájával akár a következő péntekig is (ritka!) nyújtható. Rendszerint a torna nézőkkel, segéderőkkel és látogatókkal valamelyik Szereplő lakásán/pincéjében zajlik, normál esetben reggel 4-ig, 6-ig, ez utóbbi a gyermekes segéderőknél a reggeli ébresztőre hazaindulás végidőpontja.