A Szakkollégium Egyesülete

A Szentágothai Szakkollégium Egyesületének megalapítását nagyjából a szakkollégium életre hívásának tizedik évfordulójára. 2014. szeptember 11. napjára terveztük kimondani. A Pécsi Törvényszék a 16.Pk.60.081./2014. szám alatti bejegyzési eljárása során a Szentágothai Szakkollégium Egyesület alapításkori alapszabályának első módosítását rendelte el, melyeket a Pécsett, 2014. december 10. napján tartott taggyűlés el is fogadott. Eszerint került sor a Szentágothai Szakkollégium Egyesület alapításkori alapszabályának a Pécsi Törvényszék 2014. október 22. napján kelt 16.Pk.60.081./2014./2. sz. végzése szerinti kijavítására, amelynek preambulumában az Egyesület előzményeit a következőképpen fogalmaztuk meg:

 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium – ugyan csak 2011 óta vezet szigorú tag(díj)nyilvántartást – lassan egy évtizede a tagjainak közös, tartós, alapító okiratában meghatározott céljai folyamatos megvalósításán fáradozik. Ezzel valamennyi, a PTK 3:63§-ban meghatározott fogalmi elem egy megalapítandó egyesület számára rendelkezésre áll. Kivéve a jogi személyiséget. A SzJSzK egyes tagjai ezzel az alapszabállyal fordulnak a tisztelt Pécsi Törvényszékhez, hogy nyilvánítsa őket jogi személlyé: Egyesületté.

Az Egyesület adatai Ptk. 3:63. § szerint:

A pécsi Szent István tér 17. szám alatti Civil Közösségek Házában 2014. szeptember 11. napján összegyűlt természetes személyek … Egyesület létrehozását határozzák el.

Az Egyesület jogi személy.

Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára, viszont az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

Az Egyesület a vagyonát a céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

Az alapszabály a Közgyűlésen jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatával módosítható.

Az Egyesület itt definiált céljai módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata kell.