Az Egyesület Ptk 3:5. § a)-f) szerinti alapadatai

Az Egyesület neve: Szentágothai Szakkollégium Egyesület

Az Egyesület székhelye: H-7621 Pécs, Szent István tér 17.

Az Egyesület célja és fő tevékenysége

Az Egyesület célja a PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium (SzJSzK) céljainak támogatása, az SzJSzK pályázati tevékenységéhez jogi keretek – önálló jogi személyiség – biztosítása.

 

Az Egyesület alapításkori céljainak meghatározása az Ectv. 34.§ (1) a) szerint: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény III. Fejezet a felsőoktatási intézmény működésének alapelvei felsorolásában, az 5. cím alatt, az alapvető működési szabályok között a 11. § (1) bekezdésben állapítja meg, hogy a felsőoktatási intézmény

d) ellátja a tehetséggondozással és a tudomány társadalmi elismertségének növelésével kapcsolatos feladatokat,

e) lehetőséget biztosít arra, hogy az előadások rendjét nem zavarva – egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával látogathassák azok is, akik nem állnak hallgatói jogviszonyban.

Az Egyesület fő tevékenysége a TEÁOR szerint:

8552 ’08          Kulturális képzés

8559 ’08          Mns egyéb oktatás

8560 ’08          Oktatást kiegészítő tevékenység