Madonna moderna

IMG_4055 IMG_4058 IMG_4060Ezt az ábrázolást ne keresd az Encklopedica Britannia-ban. A kutatások több példányt derítettek föl belőle. A valószínű, a XXI. század elejéről származó “Madonna a gyermek Megváltóval” archetípusba sorolható képet a technikai eszközök kor-besorolása alapján “alla 21 secolo” jelzős melléknévvel illetik.

Az ábrázolás hivatkozása a “Panem qutidianum da nobis hodie” citátum a Pater Noster-ből. Jól kvehető, hogy az imádság majdani megalkotója már kisded korában mennyire komolyan vette az obligát kogenciát, Különösen a hármas, a zsűk szekundban ábrázoló táblán, melyen szinte szuggerálja a kanalat, hogy helyére kerüljön róla a falatnyi falat.

A képek differentia specifica-ja a latenciában jelen lévő, s az 1. és 2. táblán tetten érhető ú.n.: “HÁROMKEZŰSÉG” avagy  – más megközelítésből – “A KISDED LEVITÁCIÓJA”. Az Anya jobb kezében kanállal enni ad a Gyermeknek, tehát “Alma muter” típusú zsánerkép. Míg bal kezével fogja a tálkát. Így a Gyermek fogása szükségképpen a harmdk kézre hárul, vagy a Kisdednek levitálnia, azaz lebegnie kell, ami nem idegen a szakirodalomtól, vegyül pl. Giotto képét a “Ferenc megkapja a stigmákat” címűt: a festő felfogásában a Szent. lebegő állapotban, a földtől felemelkedve imádkozik, amikor megkapja az elhivatottság eme kétségtelen bizonyítékait. Jellemző erre az ábrázolásra a deszakralitás, ha nem mindjárt a profán spotaneitás. Ne feledjük: szekuralizált kor alkotásáról van szó, bár az ima lehetősége az aktusban szintén látenciában jelenik meg: mikor a Gyermekbe úgy kell bele-IMÁDKOZNI az ételt.

IMG_4090

Ami a közleménynek különös aktualitás kölcsönöz, az a napokban fellelt Madonna Moderna Absoluta, ahol nemcsak a látens háromvégtagúság küzd a manifeszt kisdedi levitácivóval, de a Madonna és a Kisded együtt, közösen étkeznek, így táplálva a bennük megnyilvánuló,  azaz a mindkettőjükben lakozó Szentlelket.

Figyelemre méltó a kompozíció klasszikumra utaló piramis-elrendezése, melyet a Madonna ruhájának piros brokátja tesz hangsúlyossá, és a Gyermek világos, eredetileg valószínű, hogy fehér színű ruházata kontrasztol. A hagyományos piramis kompozíció használata itt is kifejezett utalás a szakrális témára, az egekbe mutató csúcsa a felfelé, az Egekbe történő törekvés kifejeződése.